Teblick
Plastic Constructie & Installatie
Menu

Onze oplossingen voor hoge zuiverheid

Deze oplossingen helpen bij het creëren en handhaven van het vereiste niveau van zuiverheid op elk punt van een productieproces.

Geef slurries gecontroleerd af aan CMP-procestoestellen
Garandeer hoge zuiverheid met op maat gemaakte componenten en procesapparatuur
Beheer (gevaarlijke) luchtstromen op een veilige manier
Verplaats vloeistof- en luchtstromen veilig (onder druk)
Bescherm instrumenten tegen blootstelling aan interne proceselementen en externe factoren
Labotafels voor manuele ets en reinigingsprocessen
Bescherm metalen tegen corrosie
Verpomp chemie naar procesapparatuur en distriebutieleidingen
© Teblick 2023